Chinese Traditional: 大學
Chinese Simplified: 大学
Pinyin: da4 xue2
Zhuyin: ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
English Meaning: university
German Meaning: Universität, Hochschule
Spanish Meaning: la universidad
Classifier: (suo3) or (jian1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我以前在西班牙唸大學。
我以前在西班牙念大学。
wo3 yi3 qian2 zai4 xi1 ban1 ya2 nian4 da4 xue2.
I studied at a university in Spain.
[Show Details]
大學剛畢業找工作比較困難。
大学刚毕业找工作比较困难。
da4 xue2 gang1 bi4 ye4 zhao3 gong1 zuo4 bi3 jiao4 kun4 nan2.
It is more difficult to find a job just after university.
[Show Details]
他具備進入這家大學的條件。
他具备进入这家大学的条件。
ta1 ju4 bei4 jin4 ru4 zhe4 jia1 da4 xue2 de5 tiao2 jian4.
He has the qualifications for admission to this university.
[Show Details]
我女朋友目前住在大學的學生宿舍。
我女朋友目前住在大学的学生宿舍。
wo3 nü3 peng2 you3 mu4 qian2 zhu4 zai4 da4 xue2 de5 xue2 sheng1 su4 she4.
My girlfriend is currently living in a university student dormitory.
[Show Details]
經過種種考量後,我推薦這所大學。
经过种种考量后,我推荐这所大学。
jing1 guo4 zhong3 zhong3 kao3 liang2 hou4, wo3 tui1 jian4 zhe4 suo3 da4 xue2.
All things considered, I recommend this university.
[Show Details]
劍橋大學離這裡很遠。
剑桥大学离这里很远。
jian4 qiao2 da4 xue2 li2 zhe4 li3 hen3 yuan3.
Cambridge university is very far away from here.
[Show Details]
這所大學裡有一間餐廳。
这所大学里有一间餐厅。
zhe4 suo3 da4 xue2 li3 you3 yi4 jian1 can1 ting1.
This university has a cafeteria.
[Show Details]

Related Words:

 Alternative Pronunciation:

dài

1. big, great, large 2. major, main 3. oldest, eldest 4. (in polite correspondence) your or your esteemed (letter, writing) 5. age 6. greatly

Here: big, great, large

[Show Details]
 

xué

1. to learn, to study 2. a subject of study, a branch of learning 3. school 4. learning, knowledge

Here: a school

[Show Details]