Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: yi4
Zhuyin: ㄧˋ
English Meaning: 1. one, 1 (4th tone, used in Taiwan) 2. as soon as
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我做了一杯檸檬汁。
我做了一杯柠檬汁。
wo3 zuo4 le5 yi4 bei1 ning2 meng2 zhi1.
I made a glass of lemon juice.
[Show Details]
我的朋友寫了一篇文章。
我的朋友写了一篇文章。
wo3 de5 peng2 you3 xie3 le5 yi4 pian1 wen2 zhang1.
My friend wrote an article.
[Show Details]
我做了一杯酪梨汁給妳喝。
我做了一杯酪梨汁给妳喝。
wo3 zuo4 le5 yi4 bei1 luo4 li2 zhi1 gei3 ni3 he1.
I've made an avocado juice for you to drink.
[Show Details]
有一個電子郵件信箱真的很方便。
有一个电子邮件信箱真的很方便。
you3 yi4 ge5 dian4 zi3 you2 jian4 xin4 xiang1 zhen1 de5 hen3 fang1 bian4.
It is really convenient to have an email address.
[Show Details]
你要不要吃一根香蕉?
你要不要吃一根香蕉?
ni3 yao4 bu2 yao4 chi1 yi4 gen1 xiang1 jiao1?
Would you like to eat a banana?
[Show Details]
我在網路上買了一台新的電腦。
我在网路上买了一台新的电脑。
wo3 zai4 wang3 lu4 shang4 mai3 le5 yi4 tai2 xin1 de5 dian4 nao3.
I bought a new computer over the Internet.
[Show Details]
他買了一艘小船。
他买了一艘小船。
ta1 mai3 le5 yi4 sao1 xiao3 chuan2.
He bought a small boat.
[Show Details]