Chinese Traditional: 緊張
Chinese Simplified: 紧张
Pinyin: jin3 zhang1
Zhuyin: ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
English Meaning: nervous
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

面試時會緊張是正常的。
面试时会紧张是正常的。
mian4 shi4 shi2 hui4 jin3 zhang1 shi4 zheng4 chang2 de5.
It is normal to feel nervous during an interview.
[Show Details]
你會緊張嗎?
你会紧张吗?
ni3 hui4 jin3 zhang1 ma5?
Are you nervous?
[Show Details]
他在做簡報時很緊張。
他在做简报时很紧张。
ta1 zai4 zuo4 jian3 bao4 shi2 hen3 jin3 zhang1.
He was very nervous during the presentation.
[Show Details]
他看起來很緊張。
他看起来很紧张。
ta1 kan4 qi3 lai2 hen3 jin3 zhang1.
He looks nervous.
[Show Details]
別緊張!
别紧张!
bie2 jin3 zhang1!
Don't be nervous!
[Show Details]
我覺得有點緊張不安。
我觉得有点紧张不安。
wo3 jue2 de5 you3 dian3 jin3 zhang1 bu4 an1.
I'm feeling a bit jittery.
[Show Details]
難民湧入已造成德國部份地區的緊張狀況。
难民涌入已造成德国部份地区的紧张状况。
nan4 min2 yong3 ru4 yi3 zao4 cheng2 de2 guo2 bu4 fen4 di4 qu1 de5 jin3 zhang1 zhuang4 kuang4.
The influx of refugees has led to tensions in some regions of Germany.
[Show Details]

Related Words:

 

jǐn

1. tight 2. urgent, tense 3. short of money 4. to tighten

Here: tight

[Show Details]
 

zhāng

1. (a measure word for flat objects like paper, tickets, stamps, records, tables) 2. Zhang (Chinese surname) 3. to spread, to open up, to stretch out 4. to exaggerate

Here: to spread, to stretch out

[Show Details]