Chinese Traditional: 如果
Chinese Simplified: 如果
Pinyin: ru2 guo3
Zhuyin: ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ
English Meaning: if, in case
German Meaning: wenn, falls
Spanish Meaning: en caso de
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

如果沒有這麼多垃圾信件就更 完美了。
如果没有这么多垃圾信件就更 完美了。
ru2 guo3 mei2 you3 zhe4 me5 duo1 le4 se4 xin4 jian4 jiu4 geng4 wan2 mei3 le5.
It would be perfect if there wasn't so much spam every day.
[Show Details]
如果長時間穿著高跟鞋, 腳趾容易變形。
如果长时间穿着高跟鞋, 脚趾容易变形。
ru2 guo3 chang2 shi2 jian1 chuan1 zhuo2 gao1 gen1 xie2, jiao3 zhi3 rong2 yi4 bian4 xing2.
Wearing high-heeled shoes for a long period of time can easily change the shape of the toes.
[Show Details]
如果你哥哥趕時間, 可以搭我的便車。
如果你哥哥赶时间, 可以搭我的便车。
ru2 guo3 ni3 ge1 ge5 gan3 shi2 jian1, ke3 yi3 da1 wo3 de5 bian4 che1.
If your (older) brother is in a hurry, I'll give him a lift.
[Show Details]
如果妳需要其它東西, 儘管說。
如果妳需要其它东西, 尽管说。
ru2 guo3 ni3 xu1 yao4 qi2 ta1 dong1 xi1, jin3 guan3 shuo1.
If there is anything else you need, feel free to ask.
[Show Details]
如果妳能來我的派對就太好了。
如果妳能来我的派对就太好了。
ru2 guo3 ni3 neng2 lai2 wo3 de5 pai4 dui4 jiu4 tai4 hao3 le5.
It would be very nice if you could come to my party.
[Show Details]
如果中了樂透,我會買一座小島。
如果中了乐透,我会买一座小岛。
ru2 guo3 zhong4 le5 le4 tou4, wo3 hui4 mai3 yi1 zuo4 xiao3 dao3.
If I won the lottery, I would buy a small island.
[Show Details]
如果明天颱風來,我大嫂就不去花蓮了。
如果明天台风来,我大嫂就不去花莲了。
ru2 guo3 ming2 tian1 tai2 feng1 lai2, wo3 da4 sao3 jiu4 bu4 qu4 hua1 lian2 le5.
If the typhoon comes tomorrow, my sister-in-law will not go to Hualien.
[Show Details]

Related Words:

 1. seem, as if, if 2. like, similar to 3. as, such as

Here: seem, as if, such as, if

[Show Details]
 

guǒ

1. fruit 2. result

Here: result

[Show Details]