Chinese Traditional: 灰塵
Chinese Simplified: 灰尘
Pinyin: hui1 chen2
Zhuyin: ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ
English Meaning: dust, dirt
German Meaning: Staub, Schmutz
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我的書桌佈滿了灰塵。
我的书桌布满了灰尘。
wo3 de5 shu1 zhuo1 bu4 man3 le5 hui1 chen2.
My desk is covered with dust.
[Show Details]
東西放在架子上久了就會積灰塵。
东西放在架子上久了就会积灰尘。
dong1 xi1 fang4 zai4 jia4 zi5 shang4 jiu3 le5 jiu4 hui4 ji1 hui1 chen2.
Items left on a shelf for a long time will gather dust.
[Show Details]
處理器因為灰塵的關係而過熱。
处理器因为灰尘的关系而过热。
chu3 li3 qi4 yin1 wei4 hui1 chen2 de5 guan1 xi5 er2 guo4 re4.
The processor was overheating because of the dust.
[Show Details]

Related Words:

 

huī

1. dust, ash 2. grey, gray

Here: dust, ash

[Show Details]
 

chén

dust, dirt

[Show Details]