Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: hui1
Zhuyin: ㄏㄨㄟ
English Meaning: 1. dust, ash 2. grey, gray
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我夢見一隻長著翅膀的大灰狼。
我梦见一只长着翅膀的大灰狼。
wo3 meng4 jian4 yi1 zhi1 zhang3 zhe5 chi4 bang3 de5 da4 hui1 lang2.
I dreamed of a big grey wolf with wings.
[Show Details]