Chinese Traditional: 鄧麗君
Chinese Simplified: 邓丽君
Pinyin: deng4 li4 jun1
Zhuyin: ㄉㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩㄣ
English Meaning: Teresa Teng (1953-1995), Taiwanese pop idol
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

鄧麗君是一位在亞洲極具影響力的台灣歌壇巨星。
邓丽君是一位在亚洲极具影响力的台湾歌坛巨星。
deng4 li4 jun1 shi4 yi2 wei4 zai4 ya4 zhou1 ji2 ju4 ying3 xiang3 li4 de5 tai2 wan1 ge1 tan2 ju4 xing1.
Teresa Teng was an influential Taiwanese pop music super star in Asia.
[Show Details]

Related Words:

 

dèng

Deng (Chinese surname)

[Show Details]
 beautiful

[Show Details]
 

jūn

1. monarch, sovereign, ruler 2. gentleman, Mr. 3. you

Here: you

[Show Details]