Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: dong4
Zhuyin: ㄉㄨㄥˋ
English Meaning: 1. to move 2. to have (an operation)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

要怎麼看政客是否在說謊?他的嘴巴在動。
要怎么看政客是否在说谎?他的嘴巴在动。
yao4 zen3 me5 kan4 zheng4 ke4 shi4 fou3 zai4 shuo1 huang3? ta1 de5 zui3 ba1 zai4 dong4.
How can you tell if a politician is lying? His lips are moving.
[Show Details]
她是因為不滿自身外表才動了整形手術。
她是因为不满自身外表才动了整形手术。
ta1 shi4 yin1 wei4 bu4 man3 zi4 shen1 wai4 biao3 cai2 dong4 le5 zheng3 xing2 shou3 shu4.
She had plastic surgery because she did not like her appearance.
[Show Details]