Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: hua4
Zhuyin: ㄏㄨㄚˋ
English Meaning: 1. words, speech, language 2. to tell, to talk
German Meaning: Wort, Sprache
Spanish Meaning: el idioma, la palabra, hablar
Classifier: (xi2) or (fan1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

你話太多了!
你话太多了!
ni3 hua4 tai4 duo1 le5!
You talk too much!
[Show Details]
你不要相信他說的話!
你不要相信他说的话!
ni3 bu2 yao4 xiang1 xin4 ta1 shuo1 de5 hua4!
Don't you believe a word he says!
[Show Details]
這句話德文怎麼說?
这句话德文怎么说?
zhe4 ju4 hua4 de2 wen2 zen3 me5 shuo1?
How do you say this sentence in German?
[Show Details]
我們今天早上談了四十五分鐘的話。
我们今天早上谈了四十五分钟的话。
wo3 men5 jin1 tian1 zao3 shang4 tan2 le5 si4 shi2 wu3 fen1 zhong1 de5 hua4.
We talked for 45 minutes this morning.
[Show Details]
請注意聽我說的話。
请注意听我说的话。
qing3 zhu4 yi4 ting1 wo3 shuo1 de5 hua4.
Please pay attention to what I'm saying.
[Show Details]
我聽見你說的話了。
我听见你说的话了。
wo3 ting1 jian4 ni3 shuo1 de5 hua4 le5.
I heard what you said.
[Show Details]
我會說一點印尼話。
我会说一点印尼话。
wo3 hui4 shuo1 yi4 dian3 yin4 ni2 hua4.
I speak a little Indonesian.
[Show Details]