Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: ke1
Zhuyin: ㄎㄜ
English Meaning: (a measure word for trees, plants)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們在花園裡種了一棵梅子樹。
我们在花园里种了一棵梅子树。
wo3 men5 zai4 hua1 yuan2 li3 zhong4 le5 yi1 ke1 mei2 zi5 shu4.
We have planted a plum tree in the garden.
[Show Details]
一個男孩爬上了那棵樹。
一个男孩爬上了那棵树。
yi2 ge5 nan2 hai2 pa2 shang4 le5 na4 ke1 shu4.
A boy climbed that tree.
[Show Details]
那棵樹被閃電擊中。
那棵树被闪电击中。
na4 ke1 shu4 bei4 shan3 dian4 ji1 zhong4.
The tree was struck by lightning.
[Show Details]
他在房子前面種了一棵樹。
他在房子前面种了一棵树。
ta1 zai4 fang2 zi5 qian2 mian4 zhong4 le5 yi1 ke1 shu4.
He planted a tree in front of the house.
[Show Details]