Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: shu4
Zhuyin: ㄕㄨˋ
English Meaning: 1. tree 2. to set up, to found
German Meaning: Baum
Classifier: (ke1)
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我們在花園裡種了一棵梅子樹。
我们在花园里种了一棵梅子树。
wo3 men5 zai4 hua1 yuan2 li3 zhong4 le5 yi1 ke1 mei2 zi5 shu4.
We have planted a plum tree in the garden.
[Show Details]
櫻桃樹開花了。
樱桃树开花了。
ying1 tao2 shu4 kai1 hua1 le5.
The cherry tree is in flower.
[Show Details]
一個男孩爬上了那棵樹。
一个男孩爬上了那棵树。
yi2 ge5 nan2 hai2 pa2 shang4 le5 na4 ke1 shu4.
A boy climbed that tree.
[Show Details]
那棵樹被閃電擊中。
那棵树被闪电击中。
na4 ke1 shu4 bei4 shan3 dian4 ji1 zhong4.
The tree was struck by lightning.
[Show Details]
他坐在樹下。
他坐在树下。
ta1 zuo4 zai4 shu4 xia4.
He is sitting under the tree.
[Show Details]
他從樹上跌下來,摔斷了手臂。
他从树上跌下来,摔断了手臂。
ta1 cong2 shu4 shang4 die2 xia4 lai2, shuai1 duan4 le5 shou3 bi4.
He fell from a tree and broke his arm.
[Show Details]
樹在風中搖擺。
树在风中摇摆。
shu4 zai4 feng1 zhong1 yao2 bai3.
The trees are swaying in the wind.
[Show Details]