Chinese Traditional:
Chinese Simplified:
Pinyin: wo3
Zhuyin: ㄨㄛˇ
English Meaning: 1. I 2. me 3. my
German Meaning: ich, mich
Spanish Meaning: yo
Listen to Word:

Play Sound

Example Sentences:

我在師範大學學中文。
我在师范大学学中文。
wo3 zai4 shi1 fan4 da4 xue2 xue2 zhong1 wen2.
I'm learning Chinese at the National Taiwan Normal University.
[Show Details]
我住在台北。
我住在台北。
wo3 zhu4 zai4 tai2 bei3.
I live in Taipei.
[Show Details]
我喜歡中國菜。
我喜欢中国菜。
wo3 xi3 huan1 zhong1 guo2 cai4.
I like Chinese food.
[Show Details]
我在看書。
我在看书。
wo3 zai4 kan4 shu1.
I'm reading a book.
[Show Details]
我哥哥的名字是傑克。
我哥哥的名字是杰克。
wo3 ge1 ge5 de5 ming2 zi5 shi4 jie2 ke4.
My older brother's name is Jack.
[Show Details]
我住在這間房子十年了。
我住在这间房子十年了。
wo3 zhu4 zai4 zhe4 jian1 fang2 zi5 shi2 nian2 le5.
I have been living in this house for 10 years.
[Show Details]
我上個星期在台灣。
我上个星期在台湾。
wo3 shang4 ge5 xing1 qi2 zai4 tai2 wan1.
I was in Taiwan last week.
[Show Details]